rita Fang : 溝通協調 行程規劃 專...    | 教育/顧問/服務 | 簡單創
rita Fang

屏東縣  | 46~50歲 | 

rita Fang

職稱             自行創業  
教育             國際貿易 - 碩士 
Email          已驗證   
熱門指數       128
加入時間       96天前

工作專業背景

創業動機: 有項目想創業

類別: 教育/顧問/服務

專業:

 溝通協調 行程規劃  專...   
夥伴推薦