Peter Shih (苗栗縣 年約46~50歲 主修國立交通大學 碩士畢業) 有項目想創業 | 創業家清單 | 簡單創
Peter Shih

苗栗縣  | 46~50歲 | 

Peter Shih

職稱             業務副總  
教育             國立交通大學 - 碩士 
Email          已驗證   
熱門指數       81
加入時間       139天前

自認為不是很聰明卻野心不小的平凡人,想要財務自由又想要對社會有貢獻的台...   

私訊回覆率


活躍性


搶手度留言(0)


夥伴推薦

  • 目前經營網銷,網拍。 轉作3C配件類。 雖主修理工...60天前