flattummy (THAILAND曼谷 年約36~40歲 主修工業設計、建築學院 畢業) 有項目想創業 | 創業家清單 | 簡單創
flattummy

THAILAND曼谷  | 36~40歲 | 

flattummy

職稱             創業者  
教育             工業設計、建築學院
Email          已驗證   
熱門指數       516
加入時間       1287天前

    嗨嗨  我叫ricky 台北人.  目前人住在曼谷
 
 目前人在泰國曼谷,有感於泰國經濟發展迅速,消費人口眾多...   

私訊回覆率


活躍性


搶手度

專業背景

創業動機: 有項目想創業

類別:行銷/企劃/公關/傳播

專業:

 產品行銷,觀察人性行為,...   
留言清單(1)

WeiChang 973天前

你好 有機會跟你聊聊嗎?

#1


夥伴推薦