Yao-ChengLi (台北市 年約26~30歲 主修資工、資管、資傳學院 畢業) 找項目參與創業 | 創業家清單 | 簡單創
Yao-ChengLi

Yao-ChengLi

台北市  | 26~30歲 | 

職稱: 軟體工程師   Email: 已驗證
教育: 資工、資管、資傳學院 525     1007 天前

Software Engineering/Data Analysis/Machine Learning/Search Engines/...   


活躍性


搶手度

訊息回覆率

專業背景