Yu Sheng Chang : 行銷企劃,策劃展覽,...    | 行銷/企劃/公關/傳播 | 簡單創
Yu Sheng Chang

彰化縣  | 26~30歲 | 

Yu Sheng Chang

職稱             國外業務人員  
教育             高苑科大 文創設計 - 大學 
Email          已驗證   
LINE          升級VIP
熱門指數       70
加入時間       200天前

工作專業背景

創業動機: 創業中

類別: 行銷/企劃/公關/傳播

專業:

 行銷企劃,策劃展覽,...   
夥伴推薦

  • 1. 為理想規劃大方向。 2.伙伴間的溝通橋樑。...88天前
  • 產品設計 企劃 行銷整合 產品外型設計、產品包...210天前
  • 辦理營隊活動(自辦性營隊、教育優先區營隊)......314天前
  • 擅長於網路行銷 & 人才管理 & 顧客聯繫 ......700天前