Richy Young : 電機類維修、國中數...    | 機械/光電半導體/電子通訊 | 簡單創
Richy Young

宜蘭縣  | 46~50歲 | 

Richy Young

職稱             負責人  
教育             電機工程學系 - 碩士 
Email          已驗證   
熱門指數       54
加入時間       195天前

工作專業背景

創業動機: 有項目想創業

類別: 機械/光電半導體/電子通訊

專業:

 電機類維修、國中數...   
夥伴推薦