J.陳(雲林縣年約61歲以上主修聯合工業大學機械系大學畢業) 創業中| 創業家清單 | 簡單創
J.陳

雲林縣 | 61歲以上 | 

J.陳

職稱            董事長 
教育             聯合工業大學機械系 - 大學 
Email          未驗證   
熱門指數       277
加入時間      447天前

在東部非洲(坦桑尼亞的薩蘭港)已經有個廢機油再生工...   

私訊回覆率


活躍性


搶手度


工作經驗


  • Managing D

    AMPI Ltd

    在職中


專業背景

類別: 其他專業

專業:

 廢機油再生。廢機油回收后...   


夥伴推薦

  • 王建壹

    目前務農,也教音樂,還有其他項目在運作,有關於新農... 360天前