Ho Yin Cheng (HONG_KONG 年約21~25歲 主修香港浸會大學 大學 畢業) 有項目想創業 | 創業家清單 | 簡單創
Ho Yin Cheng

HONG_KONG  | 21~25歲 | 

Ho Yin Cheng

職稱             體育教師  
教育             香港浸會大學 - 大學  
Email          已驗證   
熱門指數       175
加入時間       299天前

主修體育 現職教師 有志創業 最好與運動或教育業相關 比較熟悉 網...   

私訊回覆率


活躍性


搶手度留言(0)


夥伴推薦