Cheuk Sen Lau(HONG_KONG葵芳年約26~30歲主修燕京書院高中畢業) 有項目想創業| 創業家清單 | 簡單創
Cheuk Sen Lau

HONG_KONG葵芳 | 26~30歲 | 

Cheuk Sen Lau

職稱            執行長 
教育             燕京書院 - 高中 
Email          已驗證   
FB              升級VIP
熱門指數       42
加入時間      162天前

香港人,從少接觸籃球訓練,成立籃球聯賽公司,現盈運4年,致力透過互聯網+...   

私訊回覆率


活躍性


搶手度留言(0)


夥伴推薦