Cheuk Sen Lau (HONG_KONG葵芳 年約26~30歲 主修燕京書院 高中畢業) 有項目想創業 | 創業家清單 | 簡單創
Cheuk Sen Lau

HONG_KONG葵芳  | 26~30歲 | 

Cheuk Sen Lau

職稱             執行長  
教育             燕京書院 - 高中 
Email          已驗證   
FB              升級VIP
熱門指數       38
加入時間       75天前

香港人,從少接觸籃球訓練,成立籃球聯賽公司,現盈運4年,致力透過互聯網+...   

私訊回覆率


活躍性


搶手度留言(0)


夥伴推薦