Secret (彰化縣 年約21~25歲 主修財務金融學系 大學 畢業) 找項目參與創業 | 創業家清單 | 簡單創
Secret

彰化縣  | 21~25歲 | 

Secret

職稱             會計師  
教育             財務金融學系 - 大學  
Email          已驗證   
熱門指數       234
加入時間       376天前

時間就是金錢,金錢也會生錢!!!

私訊回覆率


活躍性


搶手度

工作/社團 經驗

專業背景

創業動機: 找項目參與創業

類別:金融專業/財務會計

專業:

金融商品,投資分析!!!!!! ...查看全部