Tomato Leung (HONG_KONG 年約21~25歲 主修設計 高中畢業) 創業中 | 創業家清單 | 簡單創
Tomato Leung

HONG_KONG  | 21~25歲 | 

Tomato Leung

職稱             企業家  
教育             設計 - 高中 
Email          已驗證   
熱門指數       37
加入時間       51天前

香港 找一生人合作夥伴 
都是了解完後,覺得有得做才會要投資,
貿易...   

私訊回覆率


活躍性


搶手度

工作/社團 經驗

專業背景

創業動機: 創業中

類別:電商/貿易/物流/門市

專業:

 產品資料,運輸來源,品質管...   
留言清單(0)


夥伴推薦