Tomato Leung(HONG_KONG年約21~25歲主修設計高中畢業) 創業中| 創業家清單 | 簡單創
Tomato Leung

HONG_KONG | 21~25歲 | 

Tomato Leung

職稱            企業家 
教育             設計 - 高中 
Email          已驗證   
熱門指數       74
加入時間      203天前

香港 找一生人合作夥伴 
都是了解完後,覺得有得做才會要投資,
貿易...   

私訊回覆率


活躍性


搶手度留言(0)


夥伴推薦