λεβάνταλεβάντα (新北市 年約21~25歲 主修電機系 碩士畢業) 找項目參與創業 | 創業家清單 | 簡單創
λεβάνταλεβάντα

λεβάνταλεβάντα

新北市  | 21~25歲 | 

職稱: 待業中   Email: 已驗證
教育: 電機系 - 碩士  國立臺北護理健康大學   
256     706 天前

一個喜歡樂在其中的人,勇於嘗試各種錯誤,喜歡合作完成一項成就


活躍性


搶手度

訊息回覆率

專業背景


工作(社團)經驗