Mark Chen(台中市年約46~50歲主修工業設計、建築學院畢業) 找項目參與創業| 創業家清單 | 簡單創

Mark Chen

台中市 | 46~50歲 | 

Mark Chen
已交流夥伴數:0位

職稱            工程師 
教育            工業設計、建築學院
Email          已驗證   
熱門指數      374
加入時間      1496天前

自身過去從事營建產業相關工作,目前藉由過去之經驗結合資訊與多媒體的整合業務,熟悉單一學門的...   

私訊回覆率


活躍性


搶手度專業背景

類別: 營建/土木/裝潢

專業:

土木與建築 之設計與施工..
ASP/VB/VBA/PHP/LISP/JAVA/MaxScript Coding..
3D...   


找共享辦公室嗎?

上百間千萬級商務中心、共享辦公室,一卡皮箱、一台電腦即刻入住